UPIS I OBNAVLJANJE GODINE ZA VANREDNE UČENIKE

PDF

NEOPHODAN PRIBOR ZA PRVE ČASOVE, 2021/2022.

PDF

VANREDNI UČENICI – PRIJAVA ISPITA ZA AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK

Vanredni učenici mogu prijaviti ispite 19, 20 i 23. 8. 2021. od 11 do 13 časova.

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLE ZA DIZAJN

Upis učenika u prvi razred obaviće se 12. i 13. jula od 8:00 do 15:00 u Školi za dizajn. Svi učenici koji se nisu upisali elektronskim putem, treba da podnesu uredno popunjenu prijavu za upis.

KONAČNA RANG LISTA ZA IZBOR ĐAKA GENERACIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

PDF

PRELIMINARNA LISTA ZA IZBOR ĐAKA GENERACIJE

PDF

Promocija dualnog obrazovanja

PDF

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE O PRIJEMNOM ISPITU ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE LIKOVNE OBLASTI

PDF

NACIONALNA PLATFORMA „ČUVAM TE“

PDF

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijavljivanje kandidata koji se nisu prijavili elektronskim putem može se obaviti 15.04. i 16.04.2021. godine neposredno u školi u peridu od 09:00 do16:00 časova.
Rok za podnošenje prijava za polaganje prijemnog ispita produžen je do 22.04.2021. godine do 12 časova.

Procedura za izbor đaka generacije školske 2020/2021. godine

PDF

INFORMACIJE ZA UČENIКE КOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U SREDNJE ŠКOLE LIКOVNE OBLASTI ZA ŠКOLSКU 2021/2022. godinu

PDF

OBAVEŠTENJE O RASPISU KONKURSA ZA DODELU DUBRAVKOVE NAGRADE

PDF

OBAVEŠTENJE O RASPISU KONKURSA ZA DODELU ANJINE NAGRADE

PDF

VAŽNO OBAVEŠTENJE O PRIJAVLJIVANJU KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

PDF

Obaveštenje za roditelje i učenike

Naredne sedmice, od 08. 03. do 12.03. 2021. godine nastava u školi će se realizovati online prema rasporedu časova koji je primenjivan od 30. 11. do 18. 12. 2020. godine.
Škola će biti otvorena od 8:30 do 15:00


OTVORENA VRATA ZA BUDUĆE UČENIKE

Posetu školi možete zakazati na telefon 0113066408.
subota, 22.05. od 09:00 do 14:00
subota, 24.04. od 09:00 do 14:00
Prilikom posete školi obavezno je staviti zaštitnu masku i rukavice.


Školski konkurs iz oblasti klasičnih likovnih medija

Školski konkurs


Obaveštenje o Republičkom takmičenju iz oblasti klasičnih likovnih medija


Obaveštenje

U ponedeljak, 18. januara 2021. godine počinje nastava u drugom polugodištu školske 2020/2021 godinu po kombinovanom modelu. Učenici će raspored časova po grupama dobiti od odeljenjskih starešina, a raspored je postavljen i na sajt škole. Časovi traju 30 minuta.


Informacije o državnoj maturi

PRVO PILOTIRANjE DRŽAVNE MATURE

https://matura.edu.rs/

PDF


Video materijal SZO i UNICEF-a namenjen učenicima sa preporukama za bezbedan boravak u školi


OBAVEŠTENjE ZA UČENIKE I RODITELjE

U Školi za dizajn nastava se realizuje po kombinovanom modelu:
-prve nedelje prva grupa ima neposredan obrazovno-vaspitni rad u Školi, dok druga grupa ima nastavu na daljinu;
-naredne nedelje grupe se rotiraju.


PRIBOR KOJI UČENICI TREBA DA PONESU ZA PRVE ČASOVE U ŠKOLSKOJ 2020/2021 IZ PREDMETA:

PDF


VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE

PDF


UPIS I OBNAVLJANJE GODINE ZA VANREDNE UČENIKE

JOŠ


SPISAК UDŽBENIКA I DRUGE LITERATURE ZA NASTAVU U ŠКOLSКOJ 2020/2021. GODINI

PDF


NAČIN UPISA RASPOREĐENIH КANDIDATA I DOКUMENTA NEOPHODNA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

PDF


Upis učenika u prvi razred školske 2020/2021 godine

Upis učenika u prvi razred vršiće se 09. i 10. jula 2020. godine od 8.00 do 15.00 u galeriji škole.


Poseta školi

Posetu školi možete zakazati na telefon 0113066408
Termini za posete:
sreda, 10. 06. od 10:00 do 14:00
četvrtak, 11. 06. od 12:00 do 15:0
Prilikom posete školi obavezno je staviti zaštitnu masku i rukavice.


Konačna rang lista kandidata za izbor đaka generacije školske 2019/2020 godine

Nakon verifikacije konačne rang liste Komisije za izbor đaka generacije na Nastavničkom veću i donošenja Odluke Nastavničkog veća o proglašenju Lene Antić, učenice Obrazovnog profila tehničar dizajna tekstila, za đaka generacije, žalbe se mogu podneti u Sekretarijat škole 15.16.17.06. 2020.godine od 8:30 do 15:00.

KONAĆNA PRELIMINARNA


Obaveštenje za prijavljene kandidate za polaganje prijemnog ispita za upis učenika u srednje umetničke škole likovne oblasti za školsku 2020/2021

PDF


OBAVEŠTENJE

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U SREDNJE UMETNIČKE ŠKOLE LIKOVNE OBLASTI OBAVIĆE SE U "TEHNOART BEOGRAD" ŠKOLI ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE 12. 13. I 14. 06. 2020. GODINE. SVA DODATNA OBAVEŠTENJA U VEZI SA POLAGANJEM PRIJEMNOG ISPITA NALAZE SE NA SAJTU  Техноарт Београд - школа за машинство и уметничке занате  A MOŽETE IH DOBITI I U TEHNOART ŠKOLI


Uputstvo o polaganju prijemnog ispita za upis učenika u srednje umetničke škole likovne oblasti

PDF


Važno obaveštenje o prijavljivanu kandidata i polaganju prijemnog ispita za školsku 2020/2021 godinu

PDF


OBAVEŠTENjE O OTVARANjU KONKURSA ZA DODELU NAGRADE „ DUBRAVKO MILANOVIĆ“

PDF


OBAVEŠTENjE O OTVARANjU KONKURSA ZA DODELU ANjINE NAGRADE

PDF


Prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita

PDF


Učenje na daljinu

JOŠ


Obavestenje za roditelje nastava na daljinu

PDF


Posebne preporuke školama zbog korona virusa

PDF


Vazduhoplovni likovni konkurs

МЛАДИ УМЕТНИЦИ - ПОБЕДНИЦИ ЛИКОВНОГ ВАЗДУХОПЛОВНОГ КОНКУРСА

PDF


Produženje raspusta

Raspust će biti produžen do petka, 21. februara 2020. godine, a prvi nastavni dan je ponedeljak, 24.februar 2020. godine. ...

JOŠ


TRAGOM SVETLA

Poštovani, pozivamo Vas ...

Pozivnica


Izložba Dragane Kuprešanin

Poštovani, pozivamo Vas ...

Pozivnica


Prijemni ispit

Uslove, termine i ostale relevantne informacije koje se tiču prijemnog ispita i upisa za svaku školsku godinu objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Konkursu za upis učenika u srednje škole (izdavač “Prosvetni pregled”)...

JOŠ


Zajednička otvorena vrata za roditelje učenika

28.novembar od 16:30 do 18:30
RASPORED


Otvorena vrata nastavnika za školsku 2019/ 2020

JOŠ


Početak školske godine

Prijem učenika prvog razreda je u ponedeljak, 2. 9. 2019. godine, u 9.30h u školskoj galeriji.
Prvi čas za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda 2. 9. 2019. godine počinje u 8.30h.


Upis učenika

Upis učenika u prvi razred vršiće se 8. i 9. jula 2019. godine od 8.00 do 15.00 u školskoj galeriji.


PRIBOR КOJI UČENICI TREBA DA PONESU ZA ČASOVE U TOКU PRVE SEDMICE IZ PREDMETA:

TEORIJA FORME /prvi razred/
*SVESКA A4 BEZ LINIJA I BEZ КVADRATIĆA /PRAZNA /I OLOVКA HB, ...

JOŠ


Treće Republičko takmučenje iz klasičnih likovnih medija - fotografija

Izveštaj o realizaciji trećeg republičkog takmičenja u klasičnim likovnim medijima - fotografiji
Rezultati :

Život ulice /kolor
Život ulice /monohrom
Slobodna / kolor
Slobodna /monohrom


Treće Republičko takmučenje iz klasičnih likovnih medija - fotografija

Pristigle radove za konkurs možete pogledati na linku:

LINK

Obaveštenje o upisu učenika u srednje škole

Obaveštavamo vas da se sve potrebne informacije o upisu učenika u srednje škole nalaze na linku:

LINK


Književna olimpijada

Na ovogodišnjoj republičkoj Književnoj olimpijadi , održanoj 12. maja u Sremskim Karlovcima,...

JOŠ


Republičko takmičenje
Kategorija: кlasični likovni mediji – fotografija
Godina: 2018/19.

Nivo takmičenja: republičko
Forma takmičenja: foto-konkurs

JOŠ


OBAVEŠTENJE ZA PRIJEMNI ISPIT I PREDAJU DOKUMENTACIJE

Prijemni ispit za upis učenika u srednje umetničke škole likovne oblasti za školsku 2019/2020. održaće se 31. maja, 01. i 02. juna 2019. godine...

JOŠ


Rezultati konkursa „Holokaust — kultura sećanja“ 2019.

U organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i organizacije „Haver“ iz Srbije realizovan je nagradni konkurs...

JOŠ


Uspešno predstavljanje Škole na Književnoj olimpijadi

Učenici Škole za dizajn koji su učestvovali na okružnom takmičenju Književna olimpijada ...

JOŠ


Projekat izrade viber stikera sa motivima Beograda

Član Gradskog veća Dragomir Petronijević, sa predstavnicima kompanije Viber, predstavio je u našoj školi

JOŠ