Škola za dizajn Beograd
Školska godina: 2019/2020.
raspored_19_20

RASPORED ČASOVA

Važi od: 2.9.2019.

 

Rbr.Prezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
123456789123456789123456789123456789123456789
1.Sekulović Valentina
4LT1
4LT2
4G1
4G2
4ID1
4ID2
2LT1
2LT2
2T1
2T2
2ID1
2ID2
2LT1
2LT2
2ID1
2ID2
2T1
2T2
4LT1
4LT2
4G1
4G2
4ID1
4ID2
2.Stamenković Deana
3G1
3G2
3LT1
3LT2
1ID1
1ID2
3A1
3A2
3LT1
3LT2
3T1
3T2
3G1
3G2
3ID1
3ID2
1ID1
1ID2
3T1
3T2
3ID1
3ID2
3A1
3A2
3.Smiljković Aleksandra
2A1
2A2
2G1
2G2
2G1
2G2
2G1
2G2
2A1
2A2
4.Marković Jovan
1LT1
1LT2
4A1
4A2
1LT1
1LT2
1A1
1A2
1T1
1T2
4A1
4A2
1G1
1G2
4T1
4T2
1G1
1G2
1A1
1A2
1LT1
1LT2
1T1
1T2
4T1
4T2
5.Kocić Smiljka
1G1
1G2
1T1
1T2
3LT1
3LT2
3LT1
3LT2
3ID1
3ID2
3G1
3G2
1LT1
1LT2
1ID1
1ID2
1A1
1A2
3T1
3T2
3G1
3G2
1LT1
1LT2
3LT1
3LT2
3T1
3T2
1G1
1G2
1ID1
1ID2
3ID1
3ID2
1A1
1A2
1T1
1T2
6.Anđelović Jovanović Nataša
3A1
3A2
3A1
3A2
4G1
4G2
4G1
4G2
7. Antonijević Jelena
2T1
2T2
4LT1
4LT2
2ID1
2ID2
2A1
2A2
4ID1
4ID2
2LT1
2LT2
4T1
4T2
4T1
4T2
4A1
4A2
4ID1
4ID2
4A1
4A2
2G1
2G2
2T1
2T2
4LT1
4LT2
2ID1
2ID2
2G1
2G2
2LT1
2LT2
2A1
2A2
8.Dolgi Tamara
3LT1
3LT2
3G1
3G2
3ID1
3ID2
3LT1
3LT2
3G1
3G2
3T1
3T2
3ID1
3ID2
3A1
3A2
3A1
3A2
3T1
3T2
9.Pavlović Nebojša
3LT1
3LT2
1ID1
1ID2
1G1
1G2
4G1
4G2
4T1
4T2
4T1
4T2
4ID1
4ID2
4A1
4A2
3A1
3A2
3LT1
3LT2
3A1
3A2
3LT1
3LT2
3ID1
3ID2
3G1
3G2
3T1
3T2
3T1
3T2
3ID1
3ID2
1A1
1A2
3G1
3G2
3ID1
3ID2
4G1
4G2
3A1
3A2
3T1
3T2
2ID1
2ID2
3G1
3G2
4LT1
4LT2
10.Stanković Danijela
2A1
2A2
2LT1
2LT2
2T1
2T2
1T1
1T2
1LT1
1LT2
2ID1
2ID2
2G1
2G2
11.Janković Gordana
1ID1
1ID2
1G1
1G2
1A1
1A2
4G1
4G2
4T1
4T2
4ID1
4ID2
4A1
4A2
3A1
3A2
3LT1
3LT2
3G1
3G2
3T1
3T2
2LT1
2LT2
2T1
2T2
1T1
1T2
1LT1
1LT2
2ID1
2ID2
2G1
2G2
3ID1
3ID2
2A1
2A2
4LT1
4LT2
12.Mališić Svetlana
1A1
1A2
1ID1
1ID2
1LT1
1LT2
1G1
1G2
4LT1
4LT2
4ID1
4ID2
4A1
4A2
1LT1
1LT2
4T1
4T2
1A1
1A2
1T1
1T2
1ID1
1ID2
1G1
1G2
1T1
1T2
13.Delibašić Ivana
1G1
1G2
1ID1
1ID2
1A1
1A2
14.Veljković Branislava
1LT1
1LT2
1T1
1T2
15.Milutinović Sonja
4G1
4G2
4A1
4A2
4ID1
4ID2
4T1
4T2
4LT1
4LT2
4A1
4A2
4LT1
4LT2
4T1
4T2
4ID1
4ID2
4G1
4G2
16.Milošević Jasmina
1A1
1A2
3LT1
3LT2
1ID1
1ID2
1LT1
1LT2
1G1
1G2
3LT1
3LT2
1T1
1T2
3G1
3G2
3T1
3T2
3ID1
3ID2
1G1
1G2
1A1
1A2
1LT1
1LT2
3A1
3A2
3ID1
3ID2
3T1
3T2
3A1
3A2
3G1
3G2
1ID1
1ID2
1T1
1T2
17.Marinković Anđelina
2A1
2A2
2A1
2A2
2ID1
2ID2
4ID1
4ID2
4G1
4G2
4A1
4A2
2LT1
2LT2
2G1
2G2
2T1
2T2
4T1
4T2
2G1
2G2
4A1
4A2
4LT1
4LT2
4ID1
4ID2
2T1
2T2
2T1
2T2
4T1
4T2
4LT1
4LT2
2ID1
2ID2
4G1
4G2
2LT1
2LT2
18.Radović Snežana
1ID1
1ID2
1T1
1T2
1LT1
1LT2
1A1
1A2
2ID1
2ID2
2LT1
2LT2
2A1
2A2
1T1
1T2
1LT1
1LT2
2G1
2G2
2LT1
2LT2
2T1
2T2
1G1
1G2
1A1
1A2
1ID1
1ID2
2G1
2G2
2T1
2T2
2A1
2A2
1G1
1G2
2ID1
2ID2
19.Matejić Aleksandra
2G1
2G2
4ID1
4ID2
2T1
2T2
4ID1
4ID2
2LT1
2LT2
2ID1
2ID2
2T1
2T2
2A1
2A2
2G1
2G2
2ID1
2ID2
2A1
2A2
2LT1
2LT2
20.Pršić Jelena
1ID1
1ID2
1G1
1G2
3T1
3T2
1LT1
1LT2
1A1
1A2
1ID1
1ID2
1T1
1T2
3ID1
3ID2
1G1
1G2
1A1
1A2
1T1
1T2
1LT1
1LT2
21.Gnjatović Snežana
1T1
1T2
2ID1
2ID2
2T1
2T2
2LT1
2LT2
1LT1
1LT2
2A1
2A2
1A1
1A2
2G1
2G2
1G1
1G2
1A1
1A2
1G1
1G2
1ID1
1ID2
2G1
2G2
1LT1
1LT2
2A1
2A2
2T1
2T2
2ID1
2ID2
2LT1
2LT2
1T1
1T2
1ID1
1ID2
22.Mitrović Olgica
1G1
1G2
1T1
1T2
1ID1
1ID2
1LT1
1LT2
1A1
1A2
1G1
1G2
2A1
2A2
1T1
1T2
1ID1
1ID2
1A1
1A2
1LT1
1LT2
23.Perović Dijana
1T1
1T2
1G1
1G2
1ID1
1ID2
1A1
1A2
1LT1
1LT2
1G1
1G2
1T1
1T2
1A1
1A2
1ID1
1ID2
1LT1
1LT2
24.Stojković Jelena
1T1
1T2
1G1
1G2
25.Đokić Milica
1A2
1ID1
1A1
1LT2
1LT1
1ID2
26.Pavlović Nives
1ID1
1A1
1ID2
1A2
1G2
1G1
4A1
4A2
1LT1
1LT2
27.Jocić Vignjević Rajka
4A1
4A2
4ID1
4ID2
4T1
4T2
2ID1
2ID2
2G1
2G2
2A1
2A2
2LT1
2LT2
3T1
3T2
3LT1
3LT2
2T1
2T2
28.Krstić Zoran
1G1
1G2
1ID1
1ID2
1A1
1A2
3A1
3A2
3ID1
3ID2
3G1
3G2
1LT1
1LT2
1T1
1T2
4G1
4G2
4LT1
4LT2
29.Fotić Branislav
4A2
4A2
30.Dinić Tijana
3A1
3A1
2A1
4A1
4A1
31.Letić Deniza
3A2
3A2
2A2
2ID2
2A1
3A2
3A1
2A2
32.Rodić Milica
2ID1
2ID2
3ID2
3A2
2A1
2A2
3ID1
3ID2
3A1
3ID1
4ID1
4ID2
2ID1
2ID2
33.Zagorac Aleksandar
3ID1
3ID1
4ID1
4ID1
4ID2
2ID1
1ID1
1ID2
4ID1
34.Urošević Milica
4ID1
4ID2
3ID2
4ID2
3ID2
2ID2
4ID2
3ID1
3ID2
35.Milić/Živanović
3ID2
3ID1
4ID2
4ID1
4A2
4A1
36.Ivanović Snežana
2G1
4G1
4G1
3G1
3G1
37.Lacmanović Dragana
2G2
4G2
4G2
3G2
38.Radovanović Ljiljana
4G1
3G2
3A1
2G2
3A2
3G1
2G1
39.Redžepi Goran
4G2
2A2
2G1
1ID2
2A1
2LT2
2LT1
2G2
1ID1
40.Ristić Dragan
2G2
3G1
2G1
3G2
4G2
3G2
2ID1
41.Skrinjik Marina
2T2
1T2
1T1
1T1
1T2
3T2
3T1
2T1
4T1
4T2
42.Rogić Ivana
2ID1
2T1
3T2
2T2
2T2
2T2
2T1
2T1
2A1
2A2
2ID2
2A1
2A2
3T1
43.Lazarević Miroslava
3T1
4T1
2T1
4T1
3T1
2T1
44.Pejčić Zorica
3T2
4T2
2T2
4T2
3T2
2T2
45.Ristić Milena
3T1
3T1
4T2
4T2
3T2
3T2
4T1
4T1
46.Popivoda Marija
4LT2
4LT2
3LT2
4LT1
4LT1
4LT1
3LT1
3LT2
47.Rodić Dragana
2LT1
4LT2
4LT1
3LT1
1LT2
3LT2
4G1
2LT2
4LT1
4LT2
48.Ristić Kristina
3LT2
3LT2
4LT2
4LT2
3LT1
3LT1
2LT2
2LT1
4LT1
4LT1
49.Ćušić Danijela
3G1
3G2
4LT1
3G1
3G2
3T1
4LT2
50.Jakovljević Katarina
2LT1
4A1
4LT2
1ID2
3ID2
4ID1
51.Đurić Marija
4T2
2A2
3LT1
1A1
1A2
2T2
1A1
52.Milovanović Maja
2LT2
4A2
2ID1
3ID1
3LT2
4ID2
53.Radović Jelena
1T1
1LT1
2G1
3LT1
1G1
54.Tatar Vesna
4G2
4G1
4G2
4G1
3T2
2T1
3A1
55.Marković Dragan
2A1
2ID2
2LT1
2LT2
2LT1
2LT2
1ID1
2G2
56.Stanišić Gordana
4T1
1G1
1G2
1T2
3A2
1A2
1G2
57.Granić Palfi Ljiljana
3A1
3A2
4LT1
4LT2
3A1
3A2
2ID2
2ID1
3LT2
3LT1
58.Đurić Petar
2LT2
2LT1
4A1
4A2

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net