Dizajn grafike

Grafički dizajn kao stvaralačka disciplina može se posmatrati u okviru dve osnovne oblasti a u svakoj od njih postoje područja, koja predstavljaju celinu za sebe. Prava oblast obuhvata tzv. dvodimenzionalni grafički dizajn, koji je istovremeno zastupljen u najvećem broju područja grafičkog dizajna a karakteriše ga likovno- grafičko izražavanje u površini, odnosno u dve dimenzije. Ova oblast grafičkog dizajna obuhvata najveći broj sredstava ekonomske propagande, kao što je plakat, oglas, zaštitni znak i druga, kao i likovno-grafičku opremu knjige, novina i časopisa. Druga oblast obuhvata tzv. trodimenzionalni dizajn, u okviru ove oblasti najšire je zastupljeno područje dizajna ambalaže i grafičke prezentacije proizvoda.

PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS NA FAKULTET LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI
Tekstil na Sajmu knjiga

60. Međunarodni beogradski sajam knjiga
od 25. oktobra do 1. novembra 2015. godine

JOŠ

Festival Cveća

I ove godine su učenici sa smera Likovni tehničar učestvovali na manifestaciji Beogradski festival cveća, održanoj 26.9.2015. Tema ovogodišnjeg festivala je bila Šesto čulo, a učenici su na nju odgovorili svojim akvarelima u kojima su kombinovali nesvesne i automatske postupke sa klasičnim pristupom. …

JOŠ

NASLOV

TEKST

LINK

DONACIJA

Tekstil na Sajmu knjiga

60. Međunarodni beogradski sajam knjiga
od 25. oktobra do 1. novembra 2015. godine

JOŠ

NASLOV

TEKST…

LINK

NASLOV

TEKST

LINK