III Međunarodna dečija izložba malog formata - Mini restART 2021

U kategoriji srednjih umetničkih škola pohvaljene su učenice Anđela Samardžić /mentor: Vesna Tatar/ i Una Milinković / mentor: Marija Popivoda/.

Rezultati