PRIJAVLjIVANjE ZA P R I J E M N I  I S P I T

PRIJAVLjIVANjE ZA

P R I J E M N I  I S P I T
PODRUČJE RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANjEPredaja dokumenata:
13.5.2017.god. (subota) od 9 do 14h
14.5.2017.god. (nedelja) od 9 do 14h

Potrebna dokumenta:
1. Prijava za upis u srednju školu
2. Đačka knjižica sa overenom fotografijom kandidata i upisanom šifrom učenika
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. PRIJAVLjIVANjE SE OBAVLjA U Školi za mašinstvo i umetničke zanate "TEHNOART", Svetog Nikole 39 (Zvezdara)