POSETA RETROSPEKTIVNOJ IZLOŽBI RADOVA REFLEKSIJE UMETNICE MIRE BRTKE

Poseta učenika retrospektivnoj izložbi radova „Refleksije” umetnice Mire Brtke, u Muzeju grada Beograda