Teorija forme

Predmet Teorija forme koji se izučava u Školi za dizajn na prvoj godini predstavlja izuzetno važan, lep i podsticajan predmet u procesu likovnog obrazovanja i vaspitanja budućih dizajnera i umetnika.

Ovaj predmet pruža mogućnost učenicima da nauče kako da posmatraju stvari i svet oke sebe na nov i drugačiji način. Kroz zadatke koji su posebno osmišljeni učenici pročavaju i razumevaju karakteristike, osobenosti likovnih elemenata i njihovu funkcionalnu primenu u komponovanju likovnog dela.

Zadatak teorije forme kao primarne naučne discipline primenjenih i likovnih umetnosti, jeste da učenike osposobi da smisleno i svrsihodno koriste likovne elemente i primenjuju zakonotosti i načela prilikom komponovanja likovnog dela. Takođe, učenici kroz zadatke razvijaju preciznost i pedantnost u radu, sigurnost, strpljenje, samopouzdanje i motivaciju, što sve predstavlja neophodnu osnovu u daljem školovanju.