Upis u srednju školu

Redosled kandidata za upis u srednje škole, utvrdjuje se na osnovu:

1.uspeha na završnom ispitu.
2.uspeha u prethodnom školovanju i to:
-opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,
3.uspeha na prijemnom ispitu

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenim na testu iz srpskog, osnosno maternjeg jezika i matematike.
Prijemni ispit u Školi za dizajn se održava nedelju dana pre ispita u drugim školama.
Kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, crtanje, slikanje i vajanje.
Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviče 160 bodova iz svakog dela prijemnog ispita odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja su: kompozicija - 40 bodova, proporcija i karakter oblika - 40 bodova, kvalitet linije - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje slikanju su:kompozicija - 40 bodova, osećaj za boju - 40 bodova, lokalni ton - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja su: kompozicija - 40 bodova, osećaj za oblik - 40 bodova, strukturalna vrednost - 40 bodova, i taktilnost - 40 bodova.

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno obrazovni profil u oblasti umetnosti je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno iz svih delova prijemnog ispita.
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti odnosno za obrazovni profilu oblasti umetnosti ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju kandidati:
- nosioci Diplome"Vuk Karadžić"
- kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta.
- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu.
- kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Uslovi, termini i ostale relevantne informacije koje se tiču prijemnog ispita objavljuje Ministarstvo prosvete i sporta u Konkursu za upis učenika u Srednje škole, izdavač Prosvetni pregled.
Potrebna dokumenta za prijemni ispit:
•prijava za upis u srednju školu
•overena đačka knjižica sa upisanim identifikacionim brojem
•svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
•lekarsko uverenje
•originalni izvod iz matične knjige rođeni

Raspored polaganja:
•prvi dan – CRTANJE, prema rasporedu po grupama
•drugi dan – SLIKANJE, prema rasporedu po grupama
•treći dan – VAJANJE, prema rasporedu po grupama