Dizajn ambalaže

Proces obrazovanja na odseku Ambalaže se zasniva na jedinstvu tehnološkog i likovno-estetskog faktora. Odvija se kroz dve grupe predmeta, opštestručnih i užestručnih. Svi predmeti imaju za cilj da kod učenika rayviju smisao za vizuelna zapažanja, razviju sposobnost analize elemenata likovnog izražavanja, smisao za površinsko i plastično oblikovanje. Ti fenomeni dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, likovnog i tehničkog, čine jedinstvo u dizajnu ambalaže. Sva iskustva su sublimirana na samom predmetu Oblikovanja ambalaže preko konkretnih zadataka. Realizacija zadatka podrazumeva sve faze rada, od idejnih skica, razrade i realizacije putem projekata, maketa i modela.

PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS NA FAKULTET LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI
Nagrada za Krunu Jevtić

Kruna Jevtić, učenica drugog razreda Obrazovnog profila tehničar dizajna ambalaže nagrađena je za postignute rezultate tokom školovanja u okviru projekta...

JOŠ

Tekstil na Sajmu knjiga

60. Međunarodni beogradski sajam knjiga
od 25. oktobra do 1. novembra 2015. godine

JOŠ

Festival Cveća

I ove godine su učenici sa smera Likovni tehničar učestvovali na manifestaciji Beogradski festival cveća, održanoj 26.9.2015. Tema ovogodišnjeg festivala je bila Šesto čulo, a učenici su na nju odgovorili svojim akvarelima u kojima su kombinovali nesvesne i automatske postupke sa klasičnim pristupom. …

JOŠ

NASLOV

TEKST

LINK

DONACIJA

Tekstil na Sajmu knjiga

60. Međunarodni beogradski sajam knjiga
od 25. oktobra do 1. novembra 2015. godine

JOŠ

NASLOV

TEKST…

LINK

NASLOV

TEKST

LINK