Obrazovni profil :  Dizajna ambalaže

Proces obrazovanja na odseku Ambalaže se zasniva na jedinstvu tehnološkog i likovno-estetskog faktora. Odvija se kroz dve grupe predmeta, opštestručnih i užestručnih. Svi predmeti imaju za cilj da kod učenika rayviju smisao za vizuelna zapažanja, razviju sposobnost analize elemenata likovnog izražavanja, smisao za površinsko i plastično oblikovanje. Ti fenomeni dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, likovnog i tehničkog, čine jedinstvo u dizajnu ambalaže.

Sva iskustva su sublimirana na samom predmetu Oblikovanja ambalaže preko konkretnih zadataka. Realizacija zadatka podrazumeva sve faze rada, od idejnih skica, razrade i realizacije putem projekata, maketa i modela.

Stručni predmeti

Crtanje i slikanje (I, II, III i IV godina)
Teorija forme (I godina)
Istorija umetnosti (I, II, III i IV godina)
Oblikovanje ambalaže (II, III i IV godina)
Vajanje (III i IV godina)
Tehničko crtanje (II godina)
Projektovanje (III godina)
Pismo (II i III godina)
Tehnologija štampe (II godina)
Poznavanje materijala (II godina)
Fotografija (II godina)
Izrada modela (IV godina)

Video :