Nagrada za Krunu Jevtić

Kruna Jevtić, učenica drugog razreda Obrazovnog profila tehničar dizajna ambalaže nagrađena je za postignute rezultate tokom školovanja u okviru projekta „Za lepšu školu“ koji realizuje Rotari Distrikt 2483 u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Učenica je osvojila prvo mesto u V kategoriji srednjih umetničkih škola na međunarodnom dečijem likovnom konkursu malog formata MinireSTART u Velikoj Plani 2018. godine.
Konkurs Mini restART 2018. organizovao je Obrazovno-kreativni centar RESTART, Opština Velika Plana u saradnji sa Galerijom Centra za kulturu „Masuka“.
Čestitamo Kruni na uspehu !