Ambalaža

Proces obrazovanja na odseku Ambalaže se zasniva na jedinstvu tehnološkog i likovno-estetskog faktora. Odvija se kroz dve grupe predmeta, opštestručnih i užestručnih. Svi predmeti imaju za cilj da kod učenika rayviju smisao za vizuelna zapažanja, razviju sposobnost analize elemenata likovnog izražavanja, smisao za površinsko i plastično oblikovanje. Ti fenomeni dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, likovnog i tehničkog, čine jedinstvo u dizajnu ambalaže. Sva iskustva su sublimirana na samom predmetu Oblikovanja ambalaže preko konkretnih zadataka. Realizacija zadatka podrazumeva sve faze rada, od idejnih skica, razrade i realizacije putem projekata, maketa i modela.
Predmeti :
ID i enterijer

Na odseku Enterijera i industrijskih proizvoda učenici postupno razvijaju likovno estetski smisao, projektantsku zrelost, uče trodimenzionalnost i prostornost, fenomen oblika i njihovu povezanost sa zahtevime funkcije i ergonomije. Radeći ma konkretnim zadacima, od jednostavnih ka složenijim, oni oni upoznaju ceo proces oblikpvamja od ideje preko tehničke dokumentacije i projekta, do realizacije modela ili makete.
U procesu obrazovanja, kod učenika se razvija smisao za istraživanje i inovaciju, odnos konstrukcije i oblika, podstiče radoznalost ka maštovitim i originalnim rešenjima, razvijajući samostalne kreativne mogućnosti kod svakog učenika posebno. Učenici stiču i znanja iz oblasti tehničkih disciplina, osposobljavajući se za izradu tehničkih elaborata, projektne dokumentaccije, konstrukcije i razrade detalja.
U radionicama Škole realizuju se modeli, gde se učenici uključuju u praktičan rad, upoznaju sa tehnologijom obrade materijala i drugim postupcima završne obrade modela. Na taj način učenici se osposobljavaju da samostalno rade na praktičnoj realizaciji zadataka. U III i IV godini školovanja, učenici objedinjuju predhodno stečena znanja iz iz stručnih predmeta, i time ostvaruju sintezu likovno’estetskih, tehničkih i tehnoloških vrednosti u oblikovanju industrijskih proizvoda za široku potrošnju.
Predmetiredmeti :Grafički dizajn

Grafički dizajn kao stvaralačka disciplina može se posmatrati u okviru dve osnovne oblasti a u svakoj od njih postoje područja, koja predstavljaju celinu za sebe.
Prava oblast obuhvata tzv. dvodimenzionalni grafički dizajn, koji je istovremeno zastupljen u najvećem broju područja grafičkog dizajna a karakteriše ga likovno- grafičko izražavanje u površini, odnosno u dve dimenzije. Ova oblast grafičkog dizajna obuhvata najveći broj sredstava ekonomske propagande, kao što je plakat, oglas, zaštitni znak i druga, kao i likovno-grafičku opremu knjige, novina i časopisa. Druga oblast obuhvata tzv. trodimenzionalni dizajn, u okviru ove oblasti najšire je zastupljeno područje dizajna ambalaže i grafičke prezentacije proizvoda.
Predmeti:Dizajn tekstila

U toku školovanja učenici se postupno uvode u složenost i višeslojnost oblikovanja unikatnog i industrijskog tekstila kombinovanjem veština tkanja, štampanja i slikanja tekstila sa izradom idejnih rešenja za tkanine i odeću. Kroz projektne, eksperimentalne i interdisciplinarne zadatke, individualni istraživački rad i radionice, učenici povezuju znanja i veštine svih stručnih predmeta prolazeći put od idejnih skica do praktične realizacije.
Pored likovno - estetskog površinskog i prostornog oblikovanja, oni paralelno stiču tehnička i tehnološka znanja iz tkanog i štampanog tekstila. Tradicionalno nasleđe, savremena dostignuća u oblasti umetnosti tekstila, savremenog i scenskog kostima, različite tehnologije proizvodnje i savremena kretanja u umetnosti čine osnovu ovog obrazovnog programa.
Osnovni cilj školskog programa je osposobljavanje učenika za samostalni kreativni rad u oblasti dizajna tekstila i kostima, kao i stvaranje adekvatne osnove za nastavak studija u oblasti primenjene i likovne umetnosti.
Predmeti :
Likovni tehničar

Sadržaj nastavnog programa na ovom smeru omogućuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz područja vizuelnih umetnosti, ovladavanje likovnim jezikom i tehnikama i razvijanje likovnog identiteta učenika.
Bazu nastavnog programa čine likovne discipline: crtanje, slikanje, vajanje i grafika.One uz tehničko tehnološke sadržaje i poznavanje savremenih medija vizuelnog izražavanja, čine zaokruženu celinu obrazovnog procesa iz oblasti likovnih umetnosti. Kroz praktične, individualne zadatke učenici se osposobljavaju za kreiranje i izvođenje radova iz oblasti površinskog i prostornog oblikovanja / crtanja, slikanja, tehnika zidnog slikarstva, slikarske tehnologije i konzervacije, vajanja, grafike, fotografije, višemedijske umetnosti / kroz celovit proces od razvijanja ideje ,razrade projekta i skica,do realizacije.
Predmeti :