PRIJEM PRVAKA

PRIJEM PRVAKA: 1. 9. 2017. U 10 ČASOVA, U HOLU ŠKOLE

Pola veka Škole za dizajn

Pola veka Škole za dizajn: Pedeset godina stvarali kreatore...

JOŠ

Škola za dizajn

Istorija Škole za dizajn u Beogradu duga je pola veka i ne čine je samo brojne generacije diplomiranih dizajnera ambalaže, grafike, industrijskih proizvoda tekstila, programi, planovi, predavanja već i sve društvene, socijalne i političke okolnosti u tom periodu...

JOŠ

Republičko takmičenje – fotografija

Rezultati sa takmicenja....

JOŠ


P R I J E M N I  I S P I T

PRIJAVLjIVANjE ZA
P R I J E M N I     I S P I T
PODRUČJE RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANjE...

JOŠ

Formular za đaka generacije

Pogledaj....

JOŠ


Republičko takmičenje iz fotografije

Pravo učestvovanja: učenici srednjih umetničkih škola, čiji radovi su kvalitetom i bodovima prošli nivo školskog takmičenja...

JOŠ


EKSTERNA EVALUACIJA ( vrednovanje kvaliteta rada )

Nakon EKSTERNE EVALUACIJE ŠKOLA ZA DIZAJN dobila je....

JOŠ

POČETAK NASTAVE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na osnovu podataka koje su prikupile školske uprave,...

JOŠ

OBAVEŠTENjE

Pripremna nastava se održava vikendom.U toku meseca održava se pet termina po četiri školska časa (ukupno 20 časova)....

JOŠ

OBAVEŠTENjE ZA POLAZNIKE PRIPREMNE NASTAVE

Pripremna nastava se održava vikendom.U toku meseca održava se pet termina po četiri školska časa (ukupno 20 časova)....

JOŠ


IZDAVANjE DUPLIKATA SVEDOČANSTAVA I DIPLOMA

Potrebno je oglasiti nevažećim izgubljena svedočanstva ili diplomu u "Službenom glasniku" u Kneza Miloša br. 16 ...

JOŠ


Pripremna nastava za upis na fakultet likovnih i primenjenih umetnsti

Pripremna nastava u Školi za Dizajn počinje sa radom u oktobru mesecu.
Pripremna nastava podrazumeva : ...

JOŠ

Anjina nagrada

Anjina nagrada ustanovljena je u znak sećanja na talentovanu učenicu Škole za dizajn Anju Veru Čolić.Dosadašnji dobitnici te nagrade su uspešni umetnici i dizajneri u zemlji i svetu....

JOŠ