DIREKTOR

Ime i prezime : Vesna Prcović

Kontakt telefon : 011 30 66 408

Elektronska pošta : direktor@dizajnerska.edu.rs