POSETA KONAKU KNEGINjE LjUBICE

Učenici trećeg razreda Škole za dizajn sa nastavnicom Sandrom Jakovljević Milošević posetili su Konak kneginja Ljubica, 26. marta i 2. aprila 2022.
Tokom posete učenici su imali stručno vođenje kroz stalnu postavku i umetničku zbirku Konaka