Obrazovni profil : Dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

Na odseku Enterijera i industrijskih proizvoda učenici postupno razvijaju likovno estetski smisao, projektantsku zrelost, uče trodimenzionalnost i prostornost, fenomen oblika i njihovu povezanost sa zahtevime funkcije i ergonomije. Radeći ma konkretnim zadacima, od jednostavnih ka složenijim, oni oni upoznaju ceo proces oblikpvamja od ideje preko tehničke dokumentacije i projekta, do realizacije modela ili makete.

U procesu obrazovanja, kod učenika se razvija smisao za istraživanje i inovaciju, odnos konstrukcije i oblika, podstiče radoznalost ka maštovitim i originalnim rešenjima, razvijajući samostalne kreativne mogućnosti kod svakog učenika posebno. Učenici stiču i znanja iz oblasti tehničkih disciplina, osposobljavajući se za izradu tehničkih elaborata, projektne dokumentaccije, konstrukcije i razrade detalja.

U radionicama Škole realizuju se modeli, gde se učenici uključuju u praktičan rad, upoznaju sa tehnologijom obrade materijala i drugim postupcima završne obrade modela. Na taj način učenici se osposobljavaju da samostalno rade na praktičnoj realizaciji zadataka. U III i IV godini školovanja, učenici objedinjuju predhodno stečena znanja iz iz stručnih predmeta, i time ostvaruju sintezu likovno’estetskih, tehničkih i tehnoloških vrednosti u oblikovanju industrijskih proizvoda za široku potrošnju.

Stručni predmeti

Crtanje i slikanje (I, II, III i IV godina)
Teorija forme (I godina)
Istorija umetnosti (I, II, III i IV godina)
Oblikovanje industrijskih proizvoda i projektovanje (II, III i IV godina)
Vajanje (II godina)
Nacrtna geometrija (II godina)
Perspektiva (III godina)
Projektovanje (III i IV godina)
Građevinske konstrukcije (III i IV godina)
Rad na modelu - obrada drveta (III i IV godina)
Rad na modelu - obrada metala (III i IV godina)

VIDEO :